دانلود ویدیوی حکم خروج موقت از محل قصد از آپارات

سوال: حکم نماز و روزه افرادی که در شهر یا روستایی قصد عشره می کنند و می خواهند به شهر یا روستای هم جواری بروند که از حد ترخص هم خارج نیست، چیست؟ جواب: قصد عشره باید در مکان واحد باشد و در 2مکان متفاوت نباشد. در حین این ده روز اگر فرد بخواهد خارج از حد ترخص شود و زمان زیادی طول نکشد، اشکالی ندارد. همه مراجع بالاتفاق چنین خروجی را مجاز دانسته اند؛ البته در مدت زمان مجاز برای .....................
۲۳:۵۷:۵۶, ۱۸ آذر ۱۳۹۵
اپارات