دانلود ویدیوی اعدامی نجات یافته از آپارات

گزارشی تصویری خانواده یک سرباز وظیفه ای که به قتل رسیده بود در هنگام اجرای حکم از حق خود صرف نظر می کنند
۱۵:۱۷:۲۶, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
اپارات