در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

کانال کینگ دی وی دی

پیکسینما: فیلم با نقدهای مثبتی از سوی منتقدان رو به رو شد و در چندین فهرست «ده فیلم برتر سال ۲۰۰۵» جای گرفت. منتقدان در نقدهای خود به ستایش جلوه های ویژه، اجراها و حس منظره ها پرداختند و آن را با فیلم سال ۱۹۳۳ مقایسه کردند، اگر چه برخی از منتقدان به دلیل پخش ۳ ساعته، فیلم را مورد انتقاد قرار دادند. Telegram.me/PIXINEMAدانلود