کاردستی کودکانه درباره بلایای طبیعی

دلم میجوشه انگار آتشفشانش فعال شده به عشقم بگید نزدیک نشه که این اسید مذاب نپاشه تو صورتشدانلود