در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

وزیرصنعت لبنان: آمریکا و اسرائیل، سعودی را مامور مقابله با حزب الله کرده اند