همکاری بانکی اقتصادی ایران آلمان بیشتر می شود

رادیو پیام - 13 مهر 94- 09:00| دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سطح جدیدی از همکاری های اقتصادی میان ایران و آلمان آغاز شده است.دانلود