در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

نقش پست بانک در کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه کسب وکارها نوپا

این تیزری بود که برای بانک توسعه تعاون ساختم فکر کنم سال 90 بود شرکت نگاه فردا کار می کردم واسه نیمه شعبان بوددانلود