میانگین برداشت گندم سال 94 استان خراسان رضوی

شبکه خبر- 11 تیر 94- 08:00| با آغاز فصل برداشت گندم از شرق تا غرب کشور خرید تضمینی این محصول راهبردی هم آغاز شد.دانلود