در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

مقدمه انشابرای موضوع کشاورزی

شبکه یک- 11 آبان 94- 19:00| رنگین شدن سفره های ایرانی با محصولات کشاورزی از سراسر دنیا. بررسی میدانی این اتفاق.دانلود