در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

مقام دومکاتا

مقام ذات هیچ وقت و برای هیچ کس باز نمی شود و متصوارت و راه مقام به ذات نیست؛ معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد اشاره به مقام هجران ابدی دارددانلود

اخرین ویدیو ها