در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

قاضی پور متهم بی گناه اخبار

این جوان متهم به نام "آرثر بوث" در سالن دادگاه حاضر شده بود که "دید میندی غلایزر" قاضی دادگاه او را شناخت و گفت که وی دوست دوران مدرسه اش بوده است. قاضی دادگاه خطاب به حاضران گفت که این جوان "بهترین پسر" مدرسه بود. صحنه تلاقی با دوست دوران مدرسه و صحبت های او باعث شد که این جوان بی اختیار شروع به گریه کند، قاضی سپس برای او 43 هزار دلار برای آزادی به قید ضمانت تعیین کرد.دانلود