در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

فصل اول سریال عایشه گل

در کتاب انساب الاشراف آمده : حضرت علی (ع) بعد از جنگ جمل به عایشه گفتند : تو مردم را تحریک کردی و مردم به خاطر حرفها و تحریکهای تو یکدیگر را کشتنددانلود

اخرین ویدیو ها