در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

غرق شدن افغانها درمقدونیه درکشتی ها

بااستفاده ازمکانیزم ژیروسکوپ تخته بیلیارد درکشتی متحرک تعادل خود راحفظ میکنددانلود