در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

عباسعلی دریانی قوه قضاییه

ترک های پولدار، مغز اقتصادی ترک ها، هوش تجاری ترک ها این ها عبارت هایی است که کم و بیش در میان افراد جامع مصطلح است،در این ویدئو،مجید رشیدی،مدیر مجموعه ثروت سازان،در مورد نکاتی توضیح میدهد،که باعث شکل گیری،امپراطوری ثروت دریانی ها شده است.دانلود

اخرین ویدیو ها