در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

صدای خوتکا ماده

اردک خوتکا .کوچکترین گونه از اردک های که به ایران مهاجرت می کند در اواخر تابستان و اوایل پاییز در دسته های نسبتا" پر تعداد به کشور ما مهاجرت می کند. ومعمولا"در تمامی تالاب های کشور دیده می شوددانلود