شهيدان استان خوزستان

بنده های خدا هم هواشون شرجی و غیرقابل تحمله ، هم حسابی ریزگرد دارند ، هم آب شربشون اینجوریه :( باهاشون ابراز همدردی می کنم. ایشالا که شاد باشن :)دانلود