در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

شهر آب آ در انتظار مسافران دزفول محور گردشگری شمال خوزستان

دِزفول شهری است در جنوب غربی ایران، سی ویکمین شهر پرجمعیت کشور و مرکز شهرستان دزفول است که با مساحت نزدیک به ۴۷۶۲ کیلومتر مربع در کنار رودخانه دز و در بخش های جلگه ای استان خوزستان واقع شده استدانلود