سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در استان اصفهان آغاز شد

مشعل المپیاد ورزشی درون مدرسه ای برای دومین بار توسط روژین علی کرمی روشن شد مدرسه ۱۷ شهریور دومین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای استان البرز _ فردیس آموزش پرورشدانلود