سخن توهین امیز علی ضیا به مظلومی بوده

فرزاد حسنی که در برنامه اکسیر مرد مسنی را مورد توهین قرار داد شدیدا با برخورد مردم مواجهه شد با کانال ما همراه باشید http://tamir.asiaدانلود