سخنان حکیمانه کوتاه در مورد زندگی و عشق آکا

نبینی از دستت رفته ببینی یه دنیا تجربه و پند گیرد اومدهدانلود