زبی فی کبیر جدن

Trevor Noah در داخل انگلستان به صورت نمایش طنز در مورد استعمار انگلستان صحبت میکنه. خیلی طنز جالب و خنده داریه ولی حقیقت واقعا تلخیه!!!دانلود