روحانی تروریسم ویروس خطرناکی برای منطقه است توسعه روابط با کشورهای اوراسیا با هدف تجارت آزاد

شبکه خبر- 11 آبان 94- 16:00| راهکارهای توسعه تجارت با کشورهای همسایه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بررسی شد.دانلود

اخرین ویدیو ها