راهنمای عضویت در تلگرام کیهان

این ویدیو برای نحوه عضویت در شبکه سیمرغ است .عضویت در سیمرغ یک بار انجام می گردد و پس از آن برای استفاده از شبکه های آموزشی ، اقتصادی ، کسب و کار و هر شبکه دیگر نیازی به عضویت مجدد نمی باشد .دانلود

اخرین ویدیو ها