در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

راهنمای عضویت در تلگرام کیهان

این ویدیو برای نحوه عضویت در شبکه سیمرغ است .عضویت در سیمرغ یک بار انجام می گردد و پس از آن برای استفاده از شبکه های آموزشی ، اقتصادی ، کسب و کار و هر شبکه دیگر نیازی به عضویت مجدد نمی باشد .دانلود