در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

حمایت هواداران مرکل در ایالت بایرن آلمان از صدراعظمی مجدد وی