در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

توسعه ورزش در استان البرز ضروری است

توسعه شبکه ی بهداشت و درمان استان البرز در دولت تدبیر و امید شامل ایجاد مراکز درمانی جدید بازسازی بیمارستانهای فرسوده و تجهیز آنها فناوری های روز بیمارستانها اورژانس مراکز درمانی توسعه و تجهیز اضافه شدن تخت های بیمارستانی و بخش های تخصصیدانلود