تصادف در تنگه سرحه نیکشهر

این مار بزرگ هنگام حفاری کوه برای ساخت جاده نیکشهر-ایرانشهر از کوه بیرون می آید و راننده بلدوزر با رفتن روی آن و له کردنش این مار غول پیکر را میکشددانلود