در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

ترامپ سرانجام از رئیس مجلس آمریکا حمایت کرد