بیوگرافی مرتضی مشوق کاظمی

گفتگوی اختصاصی با هنرمند صدا وسیما مرتضی کاظمی را از سیمای سپاهان،کانال ویدئویی شبکه صدای سپاهان مشاهده نمائید. www.sedayesepahan.irدانلود