در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

بودجه بندي امارکنکور95

پروژه بودجه بندی (بودجه ریزی) سرمایه با تحلیل پوششی داده ها (DEA For Capital Budgeting) . دانلود از طریق لینک زیر http://majorproject.ir/prod-177930.htmlدانلود