در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

با دوربین Bellus 3D سلفی سه بعدی بگیرید

از زمانی که مردم کرۀ جنوبی می توانند به لطف فناوری چاپگر سه بعدی،لحظات مهم زندگی خود را به صورت سه بعدی ثبت کنند،سلفی گرفتن در این کشور به عادتی قدیمی تبدیل شده است برای داشتن یک مجسمۀ کوچک که شبیه صاحبش باشد، فرد وارد اتاق کوچکی می شود که مجهز به صد دوربین حرفه ای است تاازهمۀ جهات ازوی عکسبرداری وبه نسخۀ دیجیتالی قابل چاپ تبدیل شود.تصویر سه بعدی به دست آمده در نهایت توسط چاپگر سه بعدی چاپ میشود.دانلود

اخرین ویدیو ها