اوباما فرمان تحریم مقامات و نهادهای اطلاعاتی روسیه را صادر کرد

شبکه یک- 2 آذر 94- 19:00| سران و مقامات کشورهای صادر کننده گاز دیدارهای دو جانبه با مسئولان کشورمان داشتند. یکی از دیدارهای مهم دیدار وزیر نفت کشورمان با وزیر انرژی روسیه بود. آقای زنگنه گفت: نگاه ما به روابط با روسیه نگاهی بلند مدت و راهبردیست.دانلود