انفجار یک واحد مسکونی در اراک سه مجروح به جا گذاشت