انشای طنز آمیز سایه ادم

ممنون از نگاهتون؟؟؟؟دانلود