در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

انتقاد رییس شبکه هپاتیت ایران از برنامه ریزی های نامناسب در تأمین دارو داروی هپاتیت سی نایاب شد