در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

انتشار ایران چک دائمی شد

پیرو قرارداد رسمی بازار با Zeptolab از این پس می توانید نسخه کامل این بازی هیجان انگیز را از بازار دریافت کنید.دانلود