اعتراف مشاور رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به عضویت در گولن

پلیس ترکیه در چارچوب مبارزه با جماعت گولن عملیات مشترکی را آغاز کرده و در پی آن تاکنون هزار و 9 تن بازداشت شدند که بیشتر از کارکنان دستگاه های امنیتی بودند.دانلود