_گرفتن_جام_از_آقای_گلی_برایم_مهم‌تر_است ادینیو: مرگ هوادار تراکتورسازی شیرینی برد ما را تلخ کرد

ادینیو: مرگ هوادار تراکتورسازی شیرینی برد ما را تلخ کرد