اخراج 2 راننده پارلمان اروپا به دلیل سی دی داعش

ببینید که لامیا آجی بشار هنگام اعطای جایزه ساخاروف از طرف اتحادیه اروپا با زبان و لهجه زیبای کوردیش از اتحادیه اروپا چه می خواهد! ویرایش و ادیت #Pari_Graphic_Editorدانلود