در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

اخراج 2 راننده پارلمان اروپا به دلیل سی دی داعش

گروهی از نمایندگان حزب ملی هند در کشمیر یکی از اعضای مستقل پارلمان را به دلیل خوردن گوشت گاو کتک زدند. هندوان گاو را مقدس ترین حیوان می دانند.دانلود