احتمال ارائه 2 لیست توسط اصلاح طلب برای انتخابات شوراها

▪️ ولی الله رستمی نژاد، فوق لیسانس زبان خارجه از دانشگاه تهران و دستفروش معروف خرم آباد، بدون ستاد و فقط با یک بنر نفر اول شورای شهر خرم آباد شد.دانلود