در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

آقای فرهادی شما با تصویر گور خواب ها کاسبی می کنی!

مجموعه دیالوگهایی از فیلم های آقای فرهادی رو اجرا کردم.نظرتون چیه...دانلود