آسانژ استراتژی کاهش جمعیت در سوریه اجرا می شود

شرح کوتاه : در سند NSSM200 آمده است در صورتی که جمعیت کشورهای در حال توسعه دارای منابع غنی با ضریب رشد فعلی افزایش یابد دلیلی برای بالا رفتن شدید انتظارات عمومی در میان مردم در مورد آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن خواهد شد. پس باید از انحنای رشد جمعیت کاست، تا در نتیجه ی بالا رفتن انتظارات مردم در این کشورها منافع آمریکا تحت شعاع قرار نگیرد.دانلود